Streç film, məhsulun ətrafına manuel və ya avtomat maşınların köməyi ilə bağlanaraq məhsulun düzgün şəkildə möhkəm bağlanmasına kömək edir. Şəffaf, parlaq, yüngül və elastikdir. Mühafizə məqsədli, istifadəsi çox sadə paketləmə növüdür.

Manuel streç film hər hansı bir alət olmadan məhsul üzərinə manuel olaraq istifadə edilir. Bu məqsədlə manuel streç film adı ilə tanınır. Əslində məhsulun manuel və ya avtomat bir özəlliyi yoxdur. Manuel streç film, müxtəlif qalınlıqda istehsal olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda bazarda 17 və 23 mikron qalınlıqda olmaqla eni 50 sm, uzunluğu 300 metrdir.

Avtomat streç film, məhsulun ətrafına avtomat alətlərlə bağlanaraq məhsulun düzgün şəkildə möhkəm bağlanmasına köməklik edir. Şəffaf, parlaq, yüngül və elastikdir. Mühafizə məqsədli, istifadəsi çox məşhur paketləmə növüdür. Ölçüləri manuel streç filmlə eynidir.